RANDEVU ALIN
GENEL CERRAHİ
  1. KANSER CERRAHİSİ

Kanser ameliyatlarında, tümörün nüks etmemesi için tümöre mümkün olduğunca dokunmadan, delmeden ve özellikle küratif (tedavi edici) kanser ameliyatlarında daima etrafta mutlaka sağlıklı doku kazanılarak tümörlü dokunun lenf bezleri ve etkilediği tüm yandaş organlar ile birlikte eksiksiz olarak çıkartılmasıdır. Bu ameliyat türlerinde cerrahın tecrübesi çok önemlidir. Kanser cerrahisinden önce gerekli tarama testlerinin yapılması da önem arz eder. Örneğin; kan tahlilleri, BT, MR, PET gibi tetkikler genellikle gerekir. Kanser cerrahilerinden önce biyopsi sonucunun incelenmesi önemlidir. Hastanın hikayesinin tam olarak sorgulanması, geçmiş tanı ve tetkiklerinin incelenmesi muayenesi kadar önemlidir. Çünkü bazı kanserler sadece hastanın hikayesi ve o andaki sağlık durumu sayesinde öğrenilebilir. Üst ve alt GİS endoskopisi ile erken dönem kanser tanısı konulabilir ve ileride kansere dönüşebilecek hastalıkları saptamak ve tedavi etmek mümkün olabilmektedir. 

 

 

 

 

     2. GASTROSKOPİ VE KOLONOSKOPİ

Gastroskopi işlemi ile yemek borusunda yerleşimli tümörler, mide fıtığı, mide ve onikiparmak bağırsağındaki ülser (yara) ve tümörler saptanabilir, tanı amaçlı biyopsiler alınabilmektedir. Bunun dışında polip adı verilen yüzeyden kabarık lezyonlar da ‘endoskopik polipektomi’ ile çıkarılabilir.

Kolonoskopi ne zaman gereklidir?

-Dışkılama alışkanlıklarının değişmesi (uzun süreli ishal veya kabızlık)
-Dışkı çapında incelme
-Keçi pisliği şeklinde dışkılama
-Dışkılama hissi olup tuvalete gidildiğinde boşalamama
-Açıklanamayan karın ağrısı
-Kilo kaybı
-Makattan kanama
-Dışkıda sümüksü içerik olması
-Uzun süreli ve tedaviye yanıtsız kansızlık
-Ailede kalın bağırsak kanseri öyküsü olanlar (tarama amaçlı)
-İltihaplı bağırsak hastalıklarının (Crohn ve ülseratif kolit) tanı ve takibi
-Bağırsak poliplerinin takip ve tedavisi
-Bağırsak kanseri ameliyatı olmuş hastaların takibi
-50 yaş üzerinde olan her sağlıklı kişi (tarama amaçlı)
-Kolonoskopi ile bağırsak iç yüzeyinde yerleşimli polip denilen yapıların saptanması ve çıkarılması
-Tümoral kitlelerin görüntülenmesi ve biyopsi alınması
-Bağırsak duvarında cepleşmeler olarak bilinen ‘divertiküller’in saptanması
-Damarsal sorunların görüntülenmesi ve mevcut bir kanama varsa durdurulması
-Bağırsakların kendi etrafında dönmesiyle gelişen bağırsak tıkanıklığı gibi durumların düzeltilmesi


     3. LAPAROSKOPİK (KAPALI) AMELİYATLAR

 

 

 

 

    4. ANAL BÖLGE HASTALIKLARI

 

  Anüs, dışkının vücuttan atıldığı bağırsağın son bölümün devamında olan açıklıktır. Anüsün içinde mukus denilen sümüksü madde üreten küçük bezler bulunur. Bu bezler bazı hastalarda tıkanabilir ve enfekte olabilir bunun sonucunda da apse oluşumuna yol açar. Bu apselerinse neredeyse yarısı fistül oluşturarak deriye açılabilir.

 

 

 

     5. KOLOSTOMİ AÇILMASI
        Kolostominin başlıca fonksiyonu, bağırsak içeriğinin stoma aracılığı ile dışarı atılmasıdır.
        Stoma Bakımı
        Kolostomide Beslenme


     6. GÖBEK FITIĞI- KASIK FITIĞI
        Kapalı ya da açık yöntemler ile yapılabilmektedir.
        Yama (mesh) yöntemi kullanılarak yapılan fıtık ameliyatlarında fıtığın nüksetme oranı çok düşüktür.

Ana Sayfa